Nema glasačkih anketa u toku.

Pomoć u vezi glasanja

Glasanje građana predstavlja participativni mehanizam putem kojeg građani učestvuju u donošenju odluka