naĆemovsko je platforma za učešće građana

U ovom vodiču je objašnjena svrha svakog dijela naĆemovsko i način na koji funkcioniše.

Prijedlozi

U dijelu građanski prijedlozi, možete podnositi prijedloge gradske uprave. Za prijedloge je potrebna podrška. Ako dobiju dovoljno podrške, biće stavljeni na javno glasanje. Prijedlozi koji prođu glasanje građana se prihvataju i realizuju od strane gradske uprave.

Dugme za podršku prijedlogu
Dugme za "podršku" prijedlogu.

Uputstvo za objavljivanje prijedloga koji imaju status nacrt

Glasanje

glasanje se aktivira svaki put kada prijedlog dobije podršku od 100% i ide na glasanje, ili kada gradska uprava predloži neko pitanje da odluče građani.